Projekty UE

NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Termomodernizacja Budynku NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych w Przemyślu”.

Cel główny projektu to poprawa efektywności energetycznej budynku.

Rezultatem projektu będzie oszczędność energii cieplnej oraz spadek emisji gazów cieplarnianych.