Kontakt

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Laboratorium Analiz Medycznych
mgr Ewa Szwajkowska – Chwalisz

  • ul. Wodna 2, 37-700 Przemyśl
  • 16 678 87 67
  • lab@nzozlam.pl
  • www.nzozlam.pl

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laboratorium Analiz Medycznych mgr Ewa Szwajkowska-Chwalisz. Podane przez Panią/Pana dane przetwarzamy w celu kontaktu z Panem/Panią.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych w ww. celu. Przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pełna treści informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.