Nowe karty pacjenta

Reklama

e-LAM

Dzięki platformie  e-LAM możesz sprawdzić wyniki swoich badań

 

Pakiety badań

Zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą badań pakietowych

Dla Pacjenta

 
Celem badania jest ocena: płodności mężczyzny, niepłodności małżeńskiej, możliwość leczenia.
Podczas analizy oceniana jest przede wszystkim koncentracja, ruchliwość, żywotność i morfologia plemników.
 
Warunki badania:
  • do analizy musi być dostarczony cały ejakulat z zachowaniem podstawowych zasad higieny,
  • wstrzemięźliwość płciowa przed badaniem ( ostatni stosunek), co najmniej 48 godzin, ale nie dłużej niż 7 dni przed badaniem,
  • nasienie powinno być dostarczone do badania nie później niż 30 minut od wytrysku, w specjalnym do tego celu pojemniku pobranym w laboratorium,
  • dopuszczalne jest oddanie nasienia podczas stosunku płciowego do specjalnej prezerwatywy pozbawione środków plemnikobójczych,
  • w przypadku zalecenia powtórzenia badania, wstrzemięźliwość powinna być taka sama jak przy poprzednim badaniu,
  • wykonane badanie powtórnie powinno być wykonane w czasie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym od28 dni od poprzedniego badania,
  • nie wykonuje się badania w czasie zażywania leków,
  • w okresie poprzedzającym badanie ( przynajmniej 2 tygodnie) dobrze jest prowadzić higieniczny tryb życia, unikać alkoholu, papierosów i innych używek, starać się unikać stresu i zbytniego wysiłku fizycznego,
 ( Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia)