Nowe karty pacjenta

Reklama

e-LAM

Dzięki platformie  e-LAM możesz sprawdzić wyniki swoich badań

 

Pakiety badań

Zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą badań pakietowych

Dla Pacjenta

 
Próbkę kału pobiera się do specjalnie przystosowanego pojemnika. Służy do tego umieszczona w nim łopatka.  
Ważne, aby pobrany materiał pochodził z różnych miejsc tej samej porcji kału. Jest to bardzo istotne w przypadku wszystkich badań wykonywanych na obecność krwi utajonej, resztek pokarmu, jaj pasożytów, badań mikrobiologicznych i mykologicznych.
 
Do badania wymagana jest niewielka ilość kału - wielkości orzecha laskowego.          
 
Badanie kału na obecność pasożytów i ich jaj wymaga pobrania próbki do pojemnika bez podłoża transportowego. Badanie to należy powtarzać w określonych odstępach czasu, ponieważ jaja, cysty lub formy larwalne niektórych pasożytów mogą pojawiać się w kale okresowo.
 
Pobieranie kału na posiew wymaga pojemników z podłożem transportowym w przypadku, gdy kał nie może być dostarczony do laboratorium w ciągu 30-50 min.